Snabbmeny

Varför låna ut pengar?

Det finns en mängd skäl till att investera i lån till privatpersoner. Du gör samma affär som banken gör, nämligen att låna ut dina sparpengar, men du får en mycket högre ränta. Sparlån erbjuder ett smartare alternativ till traditionellt sparande och en av fördelarna är att du kan få mer för dina sparpengar utan att riskera för mycket. 

Här är några av skälen till att spara genom att låna ut pengar:

  • Hög avkastning
  • Låg risk 
  • Förutsägbara återbetalningar
  • Smart alternativ till börsen
/images/whyinvest.png

Att låna ut pengar till konsumentkrediter ger en hög riskjusterad avkastning

Det betyder att du får en ränta som motsvarar risken du tar. Du väljer själv om du vill ha ett försiktigt sparande med lägre ränta eller välja en lite högre riskprofil och med det få högre ränta. De senaste fem åren har genomsnittsräntan för utlåning på den svenska marknaden för konsumentkrediter varit 8–9 %. Sparräntor på den nivån har däremot lyst med sin frånvaro - men så behöver det inte vara!


Att låna ut innebär en risk - Sparlån arbetar för att hålla risken låg

Svenskar är i regel mycket goda återbetalare, de senaste åren har kreditförlusterna i genomsnitt varit mindre än 1 %. I Sverige finns det även robusta system för kreditinformation och uppföljning samt en effektiv inkassolagstiftning. Dessa faktorer bidrar till att konsumentkrediter, lån till privatpersoner, är ett mycket attraktivt tillgångsslag för sparare och investerare. För att minska risken ännu mer arbetar Sparlån med hög diversifiering och sprider ut dina pengar i flera olika lån.    


Förutsägbarhet är tryggt 

Den typen av lån Sparlån förmedlar, annuitetslån, innebär att månadskostnaden för långivaren är densamma varje månad. För dig som lånar ut betyder det att dina månadsvisa återbetalningar också blir desamma. Du får en förutsägbarhet som särskiljer sig från andra sparformer.  


Smart alternativ till aktiemarknaden


Om du söker ett långsiktigt sparande med högre avkastning men inte vill investera i aktiemarknaden är Sparlån något för dig. Oavsett hur det svänger på aktiemarknaden är relationen till konsumentkrediter väldigt låg och har ingen direkt påverkan. Givetvis finns det indirekta påverkanskrafter men din investering är beroende av låntagarnas faktiska återbetalningsförmåga och inte spekulationer. Ett smart alternativ helt enkelt!

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png