Varför investera i P2P-lån?

När du investerar i peer-to-peer-lån gör du nästan samma affär som banken – du lånar ut pengar till privatpersoner. Och både du och banken lånar ut dina pengar.

När du med Sparlåns hjälp rundar banken och lånar ut dina pengar direkt, slipper du betala för bankens förmedling. Därmed får du mycket bättre ränta på dina sparpengar, utan att riskera för mycket.

/images/whyinvest.png

Därför är P2P-lån en bra investering

  • Hög avkastning
  • Låg risk
  • Förutsägbara återbetalningar
  • Alternativ till aktiemarknaden

Hög riskjusterad avkastning

Att låna ut pengar till konsumentkrediter ger en hög riskjusterad avkastning. Det innebär att räntan du får motsvarar risken du tar. Du väljer själv om du vill ha ett försiktigt sparande med lägre ränta eller välja en högre riskprofil och därmed få högre ränta.

De senaste fem åren har genomsnittsräntan för utlåning på den svenska marknaden för konsumentkrediter varit 8–9%. Sparräntor på den nivån har däremot lyst med sin frånvaro. Men så behöver det inte vara.

Sparlån arbetar för att minimera risken

Att låna ut pengar innebär alltid en risk, men svenskar är i regel mycket goda återbetalare. De senaste åren har kreditförlusterna i genomsnitt varit lägre än 1 procent.

I Sverige finns det även robusta system för kreditinformation och uppföljning samt en effektiv inkassolagstiftning. Dessa faktorer bidrar till att konsumentkrediter, lån till privatpersoner, är ett mycket attraktivt tillgångsslag för sparare och investerare.

För att minska risken ännu mer arbetar Sparlån med hög diversifiering och sprider ut dina pengar i flera olika lån.

Förutsägbart är tryggt

Sparlån förmedlar annuitetslån. Lånetypen innebär att låntagaren betalar lika mycket varje månad under hela lånets löptid. För dig som långivare innebär det att du vet precis hur mycket du får in på kontot varje månad, en förutsägbarhet som skiljer sig från andra sparformer.

Alternativ till aktiemarknaden

Söker du ett bekvämt och långsiktigt sparande med högre avkastning och vill undvika att investera i aktiemarknaden är Sparlåns P2P-lån något för dig. Även när det svänger som mest på aktiebörsen påverkas konsumentkrediter väldigt lite. Självklart finns beröringspunkter, men din investering är i första hand beroende av låntagarnas återbetalningsförmåga, inte luftiga aktiespekulanter.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png