Ränte­sättning

Så sätts räntan

70-80% procent av de pengar låntagaren betalar i ränta går tillbaka dig som lånar ut pengarna. Det är en av förklaringarna till att du får en mångfalt bättre avkastning på ditt kapital hos Sparlån än vad du gör hos vanliga banker.

Istället för de 0 procent banken ofta erbjuder i inlåningsränta, kan räntan på dina sparpengar hos Sparlån bli så hög som 9 procent.

Risken avgör räntans storlek

När vi bestämmer räntan på ett lån gör vi det utifrån låntagarens personliga riskprofil. Riskprofilen tas fram under kreditprövningen och är ett mått på personens återbetalningsförmåga.

Personer med väldigt bra återbetalningsförmåga innebär en låg risk och därmed lägre ränta.

Personer med sämre återbetalningsförmåga innebär högre risk, och renderar därför högre ränta.

Du väljer vilken risk du vill ta

De olika riskmåtten delas upp i klasser från A till H. Vi lånar endast ut till kunder i kreditklasserna A till F.

Du väljer själv inom vilka riskklasser du vill investera när du registrerar dig för ett sparande hos Sparlån.

Utlåningsräntor per riskklass

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png