Snabbmeny

Ränte­sättning

Vad tjänar du på att låna ut dina pengar? Mycket mer hos Sparlån än hos din vanliga bank i alla fall. Genom att effektivisera processen för att spara och låna kan vi kapa kostnader. Det gör att du som sparar hos Sparlån kan få en mycket högre ränta – du får mer tillbaka helt enkelt!

Räntan beror på risken

När Sparlån sätter räntorna är utgångspunkten personers individuella riskprofiler. Det går till så här: Alla som ansöker om ett lån via Sparlån genomgår en kreditprövning och får ett mått på sin återbetalningsförmåga. Utifrån detta sätts en ränta som ska motsvara den risk det innebär att låna ut pengar till personen i fråga. Med andra ord betyder en god återbetalningsförmåga låg risk, vilket i sin tur ger en låg ränta. Detsamma gäller för det motsatta – hög risk innebär en högre ränta för att låna pengar. 

Du bestämmer själv vilken risk du tar

De olika riskmåtten delas upp i klasser som löper från A (låg risk) till H (hög risk). Du väljer själv inom vilka riskklasser du vill investera när du registrerar dig för sparande hos Sparlån. Sparlån lånar endast ut till kunder med kreditklass A till E.

Utlåningsräntor per riskklass

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png