P2P-LÅN / PEER TO PEER LÅN

Peer-2-peer-lending, eller P2P-lån på svenska, är en form av utlåningsverksamhet där långivare lånar ut pengar direkt till låntagare. Eftersom utlåningen sker online och utan mellanhänder kan långivare erhålla en högre avkastning och låntagare låna till lägre räntor.


Historia om P2P Lån

Teorierna bakom P2P-Lending har funnits på finansmarknaden sedan införseln av bostadsobligationer på New York-börsen under 1980-talet. Konceptet byggde på att bankerna erbjöd investerare möjlighet att finansiera olika slags krediter och därmed sänkte bankernas finansieringskostnader. Investerarna fick därmed säkerhet direkt i krediter och något högre räntor än om de placerat pengarna i en statsobligation samtidigt som banken förbättrade sin räntemarginal. Sedan 1980-talet har en mängd olika obligationstyper kopplade till konsument-lån introducerats på marknaden och är idag en naturlig del av handeln på de flesta börser. 

Innan 1985 var kreditmarknaden reglerad i Sverige, då sammanförde och förmedlade bankerna kontakten mellan privatpersoner som ville låna eller låna ut pengar. När kreditmarknaden avreglerades slutade bankerna med förmedlingen. 


P2P-lending idag

P2P-lending som vi känner till det idag uppstod i London kring år 2006 och marknaden växer snabbast i Europa, USA och Kina. Affärsmodellen bygger på att kringgå banken och sammanföra konsumenterna direkt med investerarna. Låntagarna kan då låna till lägre räntor och investerarna kan erhålla högre räntor än om de gjort affärerna genom banken. Däremot är inte investeringar inom P2P-lån föremål för statlig insättningsgaranti. Det finns olika typer av P2P-lending men vanligast är privatlån utan säkerhet, fastighetslån, studielån och företagslån.


P2P Lending via Sparlån

Sparlån erbjuder en marknadsplats för privatlån där låntagare och långivare inte känner varandra sedan tidigare. Sparlån förmedlar krediter och betalningar med tillstånd ifrån Finansinspektionen.

Hos Sparlån kan privatpersoner ansöka om privatlån utan säkerhet till en ränta som är satt efter den personliga återbetalningsförmågan. Sparlån hanterar därefter verifiering av låntagaren, utför kreditbedömning och all administration samt matchning av låntagare med långivare. För låntagarens del innebär privatlånet via Sparlån en fast månadskostnad i och med en fast ränta, låga räntor och avgifter. 

Företag, institutioner och privatpersoner kan låna ut pengar via Sparlån som en form av investering. Investeraren öppnar ett sparande, väljer sin investeringsprofil genom att ange risk, tid och återbetalningsform. Sparlån matchar sedan långivaren med olika låntagare. För att öka diversifieringen och minska risken för kreditförluster sprids kapitalet över flera lån så att maximalt 5 % eller minst 250 kronor lånas ut till samma person. Så länge kapitalet är utlånade erhålls återbetalningar i form av räntor och amorteringar från låntagarna. Sparlån drar sina avgifter från dessa inbetalningar och har därmed en resultatbaserad avgiftsmodell. 


Andra P2P-företag

Peer-to-peer är inte unikt för lån utan återfinns inom en mängd andra koncept och tjänster. Bland annat Uber och AirBnB har vuxit fram och blivit en naturlig del i människors vardag. Även svenska sajter som Blocket och Tradera sysslar med P2P-verksamhet.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png