När får jag pengarna tillbaka?

Vilken löptid ska jag välja?

Merparten av låntagarna betalar tillbaka lånen snabbare än den löptid som avtalats. Detta har alla låntagare rätt till enligt konsumentkreditlagen. Historiken visar att du som investerare kan förvänta dig att ett lån återbetalas när lite mer än hälften av den ordinarie löptiden har gått.

Dina pengar investeras i lån som har olika löptider. Ett låns löptid är den tid lånet ska återbetalas på enligt låneavtalet. Sparlån erbjuder löptider på lån från 3 till 10 år. De flesta låntagarna väljer dock en kortare avbetalningstid än tio år.

För dig som investerare innebär lån med längre löptider i regel högre räntor.

Merparten av låntagarna betalar dock tillbaka lånet snabbare än den löptid som avtalats. Detta har alla låntagare rätt till enligt konsumentkreditlagen. Anledningen till att lånen ofta återbetalas i förtid är tex att kvarvarande skuld inte är så stor, att man löser lånet i samband med omläggning av ett annat lånofta bolånet eller att man till exempel sålt fordonet man lånat till att köpa ifrån början.

När du investerar hos Sparlån kan du därför förvänta dig att ha fått tillbaka pengarna efter att ungefär lite mer än hälften av lånets löptid har gått.

I tabellen ser du den maximala löptid som Sparlån lånar ut på, en genomsnittlig löptid som visar hur lång återbetalningstid låntagarna faktiskt väljer för sina lån och en förväntad löptid som berättar hur snabbt de faktiskt betalat tillbaka i slutänden.

  • Den maximala löptiden på lån hos Sparlån är tio år.
  • Den genomsnittliga löptiden hos Sparlån är 7 år.
  • Den förväntade löptiden hos Sparlån är 4,4 år.

Det du som investerare behöver ta ställning till är hur länge du vill att dina pengar ska vara utlånade. Du kan göra 3 val för vad som ska gälla i din portfölj.

  1. Sparlåns val

    Sparlån väljer bland lån på samtliga löptider åt dig för att ge dig så bra ränta och riskspridning som möjligt. Du får återbetalningar varje månad och förväntad genomsnittlig löptid på lånen i din portfölj är 4–6 år. Du väljer själv om du vill återinvestera för att få ränta på ränta eller få pengarna utbetalda.

  2. Kort val

    Snabbare återbetalningstid. Eftersom du inte kan ta del i alla lån på plattformen blir din riskspridning något lägre. Den förväntade genomsnittliga löptiden på lånen i din portfölj kommer att vara ca 3,5 år. Lån med kortare löptider har även lägre räntor än lån med lite lägre löptid. Även i detta val kan du välja att återinvestera eller ta ut dina återbetalningar. Den maximala löptiden med Kort val uppgår fn till 7 år.

Duration

Alla lån som förmedlas av Sparlån är annuitetslån. Det innebär att räntan och amorteringen bakas ihop till en och samma månadsbetalning. Låntagaren betalar alltså samma summa under hela löptiden, men räntan och amorteringens andel av beloppet förändras över tid. Till en början har räntan en relativt större del av månadsbetalningen. Vartefter lånet betalas tillbaka och kapitalskulden minskar, minskar också räntans andel och amorteringsdelen växer. Efter en viss tid passeras den punkt då hälften av all ränta som kommer att betalas på lånet totalt redan har betalats. Den punkten kallas duration, eller genomsnittlig räntebindningstid. Har du till exempel investerat i ett lån på 100 000 på 9 år till 6,5 procents ränta, och fått tillbaka 1 200 kronor varje månad, så kommer ha fått tillbaka hälften av den totala räntan och amorteringen efter knappt tre år. Ditt lån har då en duration på 35 månader.

Durationen på lån hos Sparlån är i genomsnitt 2,4 år.

Tabellen visar alltså att i en portfölj med en genomsnittliglöptid på 9 år har du fått tillbaka hälften av räntor och amortering efter 2,5 år.

Genomsnittlig löptid i portfölj år Förväntad löptid Ränteduration
5 2,8 1,4
7 3,9 1,9
9 5,0 2,5

Om du behöver få tillbaka dina pengar tidigare kan du utnyttja Sparlåns andrahandsmarknad för att sälja hela eller delar av din portfölj.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png