Låne­skydd

Skydda din ekonomi med Låneskydd

Med Sparlåns Låneskyddsförsäkring klarar du dina återbetalningar även om du blir sjuk eller arbetslös.

Vi bjuder nya kunder på kostnaden för försäkringen i tre månader. 

Tryggt om olyckan är framme

Blir du sjuk eller förlorar jobbet kan avbetalningen på ditt lån bli ytterligare en påfrestning i ett utsatt läge. Med en Låneskyddsförsäkring slipper du detta. Försäkringen kan du teckna samtidigt som du tar ett lån hos Sparlån eller närsomhelst vid en senare tidpunkt. Vill du inte ha försäkringen längre, kan du säga upp den när du vill.


Låneskyddets omfattning

Låneskyddsförsäkringen ersätter din månadskostnad för ränta och amortering till Sparlån på upp till 5 000 kronor per månad i upp till 12 månader. Vid dödsfall betalar försäkringen resterande skuld upp till 150 000 kronor.

Försäkringen gäller vid;
  • sjukskrivning
  • ofrivillig arbetslöshet
  • dödsfall

Försäkringspremien är 9 procent av månadskostnaden och faktureras månatligen tillsammans med din lånekostnad. Tecknar du försäkringen samtidigt som du signerar ditt låneavtal, bjuder vi på kostnaden för de första tre månaderna. Vill du teckna försäkringen vid en senare tidpunkt kan du göra det via Sparlåns kundservice.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png