Snabbmeny

Kredit­bedömning

Vad krävs för att få ett lån beviljat hos Sparlån? Det går vi igenom nu. Om du har frågor om kreditbedömningen som du inte finner svar på här, är du varmt välkommen att kontakta Sparlåns kundservice. 

Sparlån gör en kreditbedömning på alla som ansöker om lån via oss. Kreditbedömningen innefattar ett antal olika steg som alla syftar till att bedöma återbetalningsförmågan hos den som ansöker om lånet.

 • Steg 1 – Kreditupplysning och Kreditbetyg

  Sparlån tar först en kreditupplysning hos UC för att säkerställa att den som ansöker inte har några betalningsanmärkningar, bor i Sverige samt att inkomst- och skuld-förhållanden stämmer mot de uppgifter som låntagaren angett. Varje låntagare får även ett kreditbetyg, ett Risk-Score, som anger den statistiska sannolikheten för att låntagaren får problem att återbetala sina skulder.

 • /images/about_credit_screening_blade/about_credit_screening_graph.png
 • Steg 2 – Likviditetsbedömning

  I nästa steg gör Sparlån en bedömning av låntagarens likviditet, en så kallad ”kvar-att-leva-på-kalkyl”. Denna beräkning visar helt enkelt hur mycket som finns kvar att leva på efter att kostnader för hem och hushåll har betalats. Om utrymmet som finns kvar täcker lånekostnaderna varje månad är det ett steg närmare ett beviljat lån.

 • Steg 3 – Nyckeltal

  Slutligen gör Sparlån en helhetsbedömning av nyckeltalen. Information från kreditupplysningen, Risk Score och likviditetsbedömning sätts i förhållande till lånets storlek och önskad löptid. Om låntagaren anses ha förutsättningar att betala tillbaka inom avtalad löptid beviljas lånet.Grundkriterier för beviljande av ansökan

För att ansöka om ett lån hos hos Sparlån ska följande kriterier uppfyllas

 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Fast inkomst av tjänst, pension eller från näringsverksamhet. Taxerad inkomst ska överstiga 150 000 kronor per år.
 • Skriven i Sverige i minst 3 år.
 • Ej skriven på boxadress.
 • Godkänns vid kreditprövning.
 • Lånets storlek understiger den, enligt kreditupplysningen, senaste årsinkomsten hos den/de som ansöker.
 • Avvikelsen mellan angiven årsinkomst och den årsinkomst UC visar för senaste skatteåret får max vara 15 %. Är avvikelsen större än 15 % måste låneansökan kompletteras med lönespecifikationer för de två senaste månaderna, eller ett anställningsintyg, undertecknat av arbetsgivaren.
 • Låntagarens ålder får inte understiga 20 år vid ansökningstillfället eller överstiga 70 år vid löptidens slut.
https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png