Kredit­bedömning

Klarar du Sparlåns kreditbedömning?

Vad krävs för att du ska få låna från Sparlån?

Jo, att du klarar vår personkontroll. Kontrollen visar om du har några betalningsanmärkningar och bedömer om du har tillräckliga inkomster för att klara lånekostnaden.

Personkontrollen görs i tre steg.

 • Steg 1 – Kreditupplysning och Kreditbetyg

  Första steget i kreditbedömningen är en kreditupplysning hos Upplysningscentralen, UC. Den visar om du har några betalningsanmärkningar, är folkbokförd i Sverige och om de uppgifter du uppgett om inkomster och skulder stämmer med offentliga register.

  Du får också ett kreditbetyg, ett Risk score, som anger den statistiska sannolikheten att du ska få problem att betala dina skulder.

 • /images/about_credit_screening_blade/about_credit_screening_graph.png
 • Steg 2 – Bedömning av din likviditet

  Ser ditt kreditbetyg bra ut, är nästa steg att bedöma din likviditet i en så kallad ”kvar-att-leva-på-kalkyl”. Kalkylen visar hur mycket du har kvar att leva på när kostnader för hem och hushåll betalats.

  Har du pengar över efter dessa omkostnader, är du ett steg närmare ett lån via Sparlån.

 • Steg 3 – Nyckeltal jämförs med lånesumma

  I kreditbedömningens sista steg gör Sparlån en helhetsbedömning baserad på nyckeltalen. Kreditupplysningen, Risk score och likviditetsbedömningen jämförs med önskad lånesumma och löptid.

  Är det rimligt att du kommer att kunna betala tillbaka lånet inom avtalad löptid? Bedöms att så är fallet, beviljas du lånet.Detta krävs för att du ska få lån

För att du ska kunna få lån via Sparlån måste du uppfylla följande kriterier:

 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Fast inkomst av tjänst, pension eller från näringsverksamhet.
 • Taxerad inkomst på minst 150 000 kronor per år.
 • Skriven i Sverige i minst tre år.
 • Ej skriven på boxadress.
 • Godkänd vid kreditprövning.
 • Lånets storlek understiger din senaste årsinkomst, så som den anges i kreditupplysningen.
 • Avvikelsen mellan den årsinkomst du uppgett och din taxerade årsinkomst enligt UC får som mest vara 15 procent. Vet du att skillnaden är större än 15 procent måste du komplettera din låneansökan med lönespecifikationer för de två senaste månaderna eller ett anställningsintyg undertecknat av arbetsgivaren.
 • Du måste ha fyllt 20 år vid ansökningstillfället och får inte hinna fylla 70 år innan lånet löper ut.

Frågor om kreditbedömningen?

Om du har frågor om kreditbedömningen som du inte finner svar på här, är du varmt välkommen att kontakta Sparlåns kundservice.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png