Är du inte nöjd med våra tjänster?

Här på Sparlån strävar vi alltid efter att ge våra kunder bästa möjliga service och ständigt utvecklas till att bli ännu bättre. Är du som kund till oss inte nöjd med våra tjänster? Då vill vi gärna höra dina synpunkter! 

Vi ber dig att i första hand kontakta Sparlåns Kundservice via e-post info@sparlan.se och beskriva ditt ärende så utförligt som möjligt. Då kan vi återkomma till dig med en ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd. 

Om du mot förmodan inte blir nöjd med svaret kan du vända dig till klagomålsansvarig på Sparlån per post: Sparlån Sverige AB, Johan Ljungberg, Box 6017, 102 31, Stockholm. Även i detta fall ber vi dig att lämna information om vad ärendet gäller samt dina kontaktuppgifter så kontaktar Sparlån dig så snart som möjligt och senast inom 14 dagar.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till någon av nedanstående myndigheter:

Kostnadsfri vägledning kan också lämnas av den kommunala konsumentvägledningen eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå www.konsumenternas.se

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png