Diversi­fiering

Diversifering minskar risken i P2P-lån

Vi på Sparlån eftersträvar att skapa bästa möjliga affär för dig som investerar. Att minska risken är en viktig del i det arbetet, och diversifiering är en viktig del i att minska risken.

Har du koll på vad diversifiering innebär?

Detta är diversifiering

”Att diversifiera” betyder helt enkelt att inte satsa allt på ett kort, utan att istället fördela insatsen på flera olika kort. I fallet peer-to-peer-lån och Sparlån handlar det om att fördela ditt kapital på många olika låntagare.

Genom att på detta sätt sprida din insats, blir du mindre utsatt för risken hos vardera låntagare. Lånar du ut alla pengar till en person och den personen får problem med betalningarna, drabbas du relativt hårt. Lånar du ut dina pengar till 20 personer eller fler och en person får problem, drabbas du inte alls lika hårt.

Hög diversifiering, lägre risk

Kapitalplacering är alltid förenat med risk, lägre eller högre. Som investerare bör du leta efter placeringar som ger mesta möjliga avkastning, men lägsta möjliga risk. Placeringarna ska ha bästa möjliga riskjusterade avkastning, brukar man säga.

Riskskala Sparlåns P2P-lån har relativt låg risk trots väldigt bra avkastning. Risken har beräknats med Synthetic Risk Reward Indicator, SRRI, framtaget av European Securities and Markets Authority, ESMA.

Sparlån fördelar ditt kapital på minst 20 olika lån gäller insättningar på minst 5 000 kronor. På så sätt riskerar du inte att bli av med hela ditt kapital i det fall att en person inte klarar sina återbetalningar.

Ytterligare en positiv effekt av att du har många låntagare i din portfölj är att övriga låntagares räntebetalningar täcker upp för den eventuella förlust som du gör om en låntagare kan betala sina lån idag är det färre än 1 procent av låntagarna.

Dina pengar fördelas på minst 20 låntagare

Sparlåns diversifieringsnyckel är 1:20 för insättningar över 5 000 kronor. Det innebär att dina pengar fördelas på minst 20 personer – oftast är det fler.

Minst 250 kronor och maximalt 5 procent av ditt kapital kan lånas ut till en och samma låntagare.

Sätter du in mindre än 5 000 kronor blir spridningen mindre. Sätter du till exempel in minimibeloppet, 250 kronor, kommer hela summan att lånas ut till en person.

/images/diversify.png
https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png