Snabbmeny

Annuitiets­lån

Sparlån förmedlar så kallade annuitetslån vilket innebär att månadskostnaden blir samma belopp varje månad under hela låneperioden. Du som lånar får därför en enkel och förutsägbar månadskostnad. Att låna hos Sparlån är enkelt och smart!

Annuitetslån som låneform

Annuitetslån är en form av lån där låntagare betalar ett lika stort belopp för både ränta och amortering varje månad till dess att lånet är återbetalt. En effekt av att ha ett lån med återkommande betalningar är att räntekostnaden minskar i takt med att lånebeloppet sjunker. Amorteringsdelen däremot, den stiger för varje månad som går utan att månadskostnaden förändras. 

Annuitetslån som investeringsform

Den som investerar i Sparlåns krediter får, till skillnad från de flesta andra ränteinvesteringarna, löpande återbetalningar under hela löptiden. Det betyder att ränta och amorteringar betalas tillbaka samt att riskexponeringen minskar varje månad. Återbetalningar kan dessutom investeras löpande i nya lån.


/images/about_annuity_loan/about_annuity_loan_graph.png *Duration är tiden från utlåningstillfället tills dess att hälften av ränta och amortering har återbetalats till Långivaren.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png